6 marca 2017

Postęp prac

Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I”