6 marca 2017

Konkursy

Cykl turniejów w koszykówkę uliczną 3 na 3 dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowany jako element promocji projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Organizatorem konkursu jest:

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu

 

Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Toruń

 

  1. wiek od 12-16 lat
  2.  pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego
  3.  konkurs jest bezpłatny
  4.  na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
  5.  upominki promocyjne dla każdego uczestnika

  

PLIKI DO POBRANIA