Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap I

O projekcie

Przedmiotem projektu jest doposażenie bazy sprzętowej jednostek OSP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zakup 7 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 7 jednostek ochotniczych straży pożarnej.

Nasz cel

Celem projektu jest wzmocnienie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

produkt

7 jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
595.000 osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami w wyniku realizacji projektów

Rezultat

Wzmocnienie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i zwiększenie skuteczności działania służb ratowniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ograniczenie negatywnego wpływu zagrożeń naturalnych i technologicznych na środowisko. poprawa jakości środowiska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.1: Przeciwdziałanie zagrożeniom

Poddziałanie 4.1.2: Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

BENEFIJENCI

Beneficjentem projektu będzie 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  1. Jednostka OSP Papowo Toruńskie (powiat toruński, gmina Łysomice);
  2. Jednostka OSP Lniano (powiat świecki, gmina Lniano);
  3. Jednostka OSP Śmiłowice (powiat włocławski, gmina Choceń);
  4. Jednostka OSP Tłuchowo (powiat lipnowski, gmina Tłuchowo);
  5. .Jednostka OSP Straszewo (powiat aleksandrowski, gmina Koneck);
  6. Jednostka OSP Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie);
  7. Jednostka OSP Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski, gmina Nowa Wieś Wielka).