O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu jest doposażenie bazy sprzętowej jednostek OSP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zakup 6 ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla 6 jednostek ochotniczych straży pożarnej.

NASZ CEL

Celem projektu jest wzmocnienie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

PRODUKT

6 jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 269 359 osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami w wyniku realizacji projektów

REZULTAT

Wzmocnienie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i zwiększenie skuteczności działania służb ratowniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ograniczenie negatywnego wpływu zagrożeń naturalnych i technologicznych na środowisko. poprawa jakości środowiska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Działanie 4.1: Przeciwdziałanie zagrożeniom

 

Poddziałanie 4.1.2: Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych

BENEFIJENCI

Beneficjentem projektu będzie 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  1. Jednostka OSP Dobre (powiat radziejowski, gmina Dobre);
  2. Jednostka OSP Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński, gmina Kowalewo Pomorskie);
  3. Jednostka OSP Skrwilno (powiat rypiński, gmina Skrwilno);
  4. Jednostka OSP Sośno (powiat sępoleński, gmina Sośno);
  5. Jednostka OSP Śliwice (powiat tucholski, gmina Śliwice);
  6. Jednostka OSP Unisław (powiat chełmiński, gmina Unisław).