Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny realizowany jest jako element promocji projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Organizatorem konkursu jest

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu

 

  1. konkurs kierowany jest do dzieci klas I – III szkół podstawowych;
  2. temat prac „NOWOCZESNY STRAŻAK”;
  3. technika wykonania prac  – dowolna (UWAGA: nie przyjmujemy prac przestrzennych);
  4. udział w konkursie jest bezpłatny;
  5. termin nadsyłania prac upływa 27 listopada 2017r. Prace dostarczone po tym terminie, nie będą brać udziału w konkursie (w przypadku prac przesyłanych pocztą, będzie decydować data stempla pocztowego);

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 🙂

Prace należy przesyłać na adres:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwo kujawsko-pomorskie

ul. Legionów 70/76 87-100 Toruń

Pliki do pobrania