Turniej tenisa stołowego

Cykl turniejów TENISA STOŁOWEGO  dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowany jest jako element promocji projektu „Nowoczesne służby ratownicze –  zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

UWAGA! Zmiana terminu rozgrywek tenisa stołowego w miejscowości Skrwilno.

Nowy termin to 28.11.2017 r.

Podczas cyklu turniejów tenisa stołowego uczestników rozgrywek obowiązuje strój sportowy.

Z uwagi na kolor piłeczek, koszulki zawodników nie powinny być koloru białego.

Organizatorem konkursu jest:

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu

 

  1. dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych: KATEGORIA I roczniki 2003 – 2005 oraz KATEGORIA II rocznik 2006 i młodsi.
  2.  pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego
  3.  konkurs jest bezpłatny
  4.  na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Daty turniejów:

  • 21.11.2017 Śliwice
  • 24.11.2017 Dobre
  • 25.11.2017 Sośno
  • 28.11.2017 Skrwilno
  • 1.12.2017 Unisław
  • 02.12.2017 Kowalewo Pomorskie

Pliki do pobrania