5 maja 2017 r.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację  działań promocyjnych projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I. Termin składania ofert mija 15 maja 2017 r.

28 kwietnia 2017 r.

Umowy podpisane ! Dziś Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojeówdzkiego Związku Ochotniczych  Straży Pozarnych  podpisał umowy na dostawę ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych pojazdów, których dostawa ma nastąpić w drugiej połwie lipca.

12 kwietnia 2017 r.

Ogłoszone zostało zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę ciężkich samochodów ratowniczo–gaśniczych: Część 1 – dostawa 4 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych realizować będzie firma Stolarczyk Technologia pożarnicza Część 2 – dostawa 3 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych zostanie zrealizowana przez  firmę Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Sp. K.

16 lutego 2017 r.

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na dostawę ciężkich samochodów ratowniczo -gaśniczych: część 1 – dostawa 4 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, część 2 – dostawa 3 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Termin składania ofert upływa 28 marca 2017 r.